Dựa vào sức mạnh của Dân tộc

Bài này của ngừoi viết là nhằm vào việc HÓA-GIẢI và phá vỡ tất cả sự tuyên-truyền khoác-lác của CSHN và luôn cả những …’’vị’’ còn nặng …’’cảm-tính’’ nên vô-tình … ‘’làm việc’’ không công cho bọn chúng nơi Hải-ngoại !!! Ngừoi viêt mong rằng : Ngừoi VN trong và ngoài nứoc, sớm tìm đựoc điễm ĐỒNG-THUẬN chung trong công-cuộc giải-trừ Tà quyền Ác tính của CS !!!

Kính

Vân-Phong

DỰA VÀO SỨC MẠNH CỦA DÂN-TỘC!!!

Gần đây có một ‘’xu-hứong’’ ‘’mói lạ’’ là muốn giải-thể chế-độ CSHN để chống lại sự xâm-lăng của TC bắt buộc phải dựa vào ‘’sức mạnh của DÂN-TỘC’’ và nhât là không nên dựa vào Mỹ hoặc gợi lại VNCH !!! Đúng quá đi chứ !!!!!

Rằng hay thì thật là hay Nghe qua sao lại ….đắng cay thế này !?

Muốn nói về …’’tiêu-đề’’ trên phải … ‘’lứot’’ qua lịch-sử của ngừoi Tỵ-nạn sau khi đặt chân đến miên …. ‘’đât hứa’’.

Sau khi vưọt-biên đựoc đến bến bờ tự-do, Ngừoi tỵ-nạn đựoc tuyên-truyền qua giới Sinh-viên Du-học tả-khuynh trứoc năm 75, rằng :’’ Trong lịch-sử CSQT chưa có nứoc nào ‘’đựoc giải-phóng’’ mà ‘’lật’’ lại đựoc ‘’Cách-mạng’’ ! CSVN …xấu, VNCH cũng xấu ! Trong hai cái xấu phải chọn cái …xấu ít hơn … (..!..) !!! Các Vị này giờ đây đã thành ‘’Đại khoa-bảng’’ không Tiến-sĩ cũng Giáo-sư…., thỉnh-thoảng cũng … ’’áo thụng’’ ‘’vái nhau’’ khi có …lễ lộc……!!!

Và cũng nguồn tin đựoc loan-truyền trong giới …’’Phật-tử’’ – ‘’con Chiên’’ (thuộc loại quốc-doanh). Dân-tộc VN đã trải qua hai cuộc chiến 54 -75, xưong máu đã đổ nhiều và ai cũng sợ chiến-tranh ! Hàng triệu quân …’’ngụy’’ còn phải …’’đầu hàng’’, hùng mạnh như Mỹ còn phải … ‘’cuốn gói’’ chạy dài !!! Bây giò Dân trong nứoc đã …’’ổn-định’’! Muốn …’’lật đổ’’ đựoc … bạo-quyền CS, Ngừoi quốc-gia phải có hàng triệu quân và đầy đũ vũ-khí hiện-đại như Mỹ, thì may ra ! Nhưng CS nó tàn ác và tuyên-truyền khéo lắm, dân trong nứoc chỉ biết nghe chúng thôi ! Gây chiên-tranh chỉ gây …đổ máu….vô ích, rồi cũng chẳng đi đến đâu ! Hãy dẹp ba cái việc ‘’chánh chị chánh em’’ đi !!! Thôi thì hãy hứong về …’’tâm-linh’’ nơi chùa chiền, Nhà thờ… để tâm-hồn đựoc ‘’bình-an’’, mà hãy lo cho cuộc sống gia-đình ấm êm hạnh-phúc và tưong-lai của con cái. Nếu đựoc dư giả một chút, hàng năm về thăm … quê-hưong, mồ mả gia-tiên, có khả năng thì làm việc thiện-nguyện : Y-tế – Xóa đói giảm nghèo – Thưong-phế-binh, xây chùa chiền, nhà thờ…. và bằng mọi cách giúp cho CS … ‘’đổi mói’’ hơn, đó cũng là …’’xây-dựng quê-hưong’’ !!

Rõ ràng, đây là luận-điệu của ngừoi CS từ xa xưa mà bây giò vẫn còn ….lác lác đựoc nhắc lại thay cho VC !!! Ngừoi trong trong nứoc phát ngôn điều này thì có có thể …. thông cảm đựoc ! Mang danh là ngừoi Tỵ-nạn, hoặc đã đựoc cư-trú trên các nứoc tự-do mà nói theo luận-điệu của ngừoi trong nứoc, là toàn bộ thân thể… chỉ biết …’’gật gù’’ mà … ‘’não-trạng’’ không hề…’’nhúc nhích’’ tạo đựoc một nếp … nhăn … !!! Liên-sô cũ, các nứoc CS Đông-âu…… và gần đây Cách-mạng Hoa Lài tại Băc-phi…. ! Những nơi đó đã cần bao nhiêu quân và …vũ-khí ….hiện-đại…! Chò xem, ai dám bảo-đảm là HƯƠNG HOA LÀI không thổi đến : TC – Cuba – Bắc-hàn và VN ! Chỉ cần một trong bốn nứoc bị …. ‘’bão táp’’ là trọn …’’bàn cờ’’ DOMINO độc tài sẽ sụp đổ theo !!

Hiện tình đất nứoc trứoc …bá-quyền xâm-lăng VN dứoi mọi hình-thức của Bắc-kinh là do ‘’khối óc’’ này đã và đang ‘’vô tình’’ ‘’tiếp tay’’ cho …’’Thái-thú’’ CSHN !!! Muốn khôi-phục lại Tinh-thần Dân-tộc VN thì phải chờ nhóm ngừoi này …mai một theo thời-gian, nhưng…’’hậu quả’’ để lại từ….’’truyền-thống’’ trong gia-đình họ …. hệ-quả không phải là nhỏ !!!

Hoặc ‘’Bác Hồ’’ có công ‘’đánh đuổi Thực-Dân Pháp, ‘’Chống Mỹ cứu-nứoc’’ đã dành đựoc ‘’độc-lập’’, ‘’thống-nhất’’ đất nứoc !!!??? Điều này đúng không ? Lào và Campuchia đưoc độc-lập trong tay Thực-dân Pháp. Không lẽ hai nứoc này còn giỏi hơn HCM và Đảng CSHN !!!??? Và ngay hiện-tình của Đất nứoc, VN có thật sự … độc-lập không ? Hay là …’’độc lập9 trong cái … ‘’áo choàng’’ Dracula của TC !!!???

Hoặc Đảng CS đã hy-sinh xưong máu vì ‘’Tổ-quốc’’, bây giò họ phải đựoc đãi-ngộ cai trị đất nứoc theo Đảng ‘’quang-vinh’’ để …’’ổn-định’’ Quê-hưong ! Vả lại, sau khi VC ‘’đổi mới’’ theo Mỹ, Chủ nghĩa CS đâu còn nữa mà …chống, chống cộng cuối cùng là …’’chống gậy’’ !! Hoặc là dù có dựa vào ‘’thế-lực thù địch’’ lật đổ đựoc Đảng CS, thì sau đó thể-chế khác sẽ tàn ác và tham-nhũng gấp trăm ngàn lần ‘’nhà nứoc’’ hiện hữu, không những vậy còn đưa đất nứoc mất ổn-định !!!

Con Vua thì phải làm Vua

Cái sải ở chùa phải quét lá đa

(Có khinh thường kiến-thức và tri-thức cùa Ngừoi VN trong và ngoài nứoc không thưa Quí-vi !!!??? Nếu điều này các vị cho là …đúng thì nên đi ‘’bệnh-viện tâm-thần’’ !!! Còn nếu cả một dân-tộc có cái …. ‘’tư-duy’’ khốn khổ này thì không cần gì phải …chống cộng, chống Tàu làm gì cho hao tốn công-sức mà còn bị tù tội đổ máu một cách vô ích !!!!!) (Theo ‘’tư-duy’’ này, thì …’’con nguòi’’ còn thua cả … loài vật !!!!

Năm 1992, cũng là năm, sau khi TBT Nguyễn-Văn-Linh…’’đổi mới’’! Sau đó, khối ‘’con bò sữa’’ đã bị …’’vắt’’… kiệt sức !!! Thời-điểm này còn thêm Bùi-Tín xin Tỵ-nạn tại Pháp, Ỗng và Nguyễn-Gia-Kiểng đã thành-lập nhóm … Thông-luận đưa ra … ‘’chủ-thuyết’’ ‘’Hòa-hợp Hòa-giải Dân-tộc’’ ! ‘’Chủ-thuyết’’ này …’’cũ rích’’ từ thời Ông Vũ-Văn-Mẫu trứoc ngày 30-04-75 ! Thế mà vẫn có nhiều vị ‘’khoa-bảng’’ ‘’ầm ầm ào ào’’ chạy theo tung-hô bất chấp sự … vấp ngã vì … tin rằng CSHN ‘’thực tâm’’ ‘’đổi mới’’ !!! Bây giò các vị đó đâu hết rôi ! Chỉ tội cho …’’đàn em’’ ló đầu đi đến đâu là phải đội ….’’bao cao su’’ đên đó !!! Thiếu thuyết-phục ! Sau đó bồi thêm … ‘’chiêu’’ khác là ‘’xóa cờ đỏ, bỏ cờ vàng’’ ! (Cờ vàng thì có thể … bỏ đựoc, còn cờ đỏ ai …xóa’’!? Có phải, đây là trò … gian lận không ?)! Khổ thật ! Vậy mà ở hải ngoại vẫn có ngừoi …tin ! Ngay trong DD này, nếu nghe thật kỹ, thỉnh-thoảng vẫn có những …’’con tưong cận’’ trà trộn và ‘’vô tình’’ cũng …’’IU nứoc’’ ‘’phát loa’’ dùm cho Ông Bùi-Tín và Nhóm Thông-Luận !!

Đấu-tranh ‘’ôn-hòa bất-bạo-động’’ đã có một thời …’’ăn khách’’, nhưng thời-thế đang …’’nóng bỏng’’ trứoc sức ép ‘’quyền-lực cứng’’ của Bắc-kinh tại VN ! HƯONG HOA LÀI, xu-thế DÂN-CHỦ toàn-cầu đang quét sạch các nứoc độc-tài còn sót lại trên thế-giới, nhất là các nứoc độc-tài Hồi-giáo cực-đoan !!! VN đang nằm trên …’’miệng hố’’ trứoc Bá-quyền Băc-kinh, kinh-tế suy-sụp trầm-trọng không còn cơ-hội vực dậy, nghèo đói, cứop của giết ngừoi lan tràn….. !! Vây ‘’ôn-hòa bất-bạo-động’’ bao giờ đẩy lùi đựoc … ‘’bóng ma’’ CS tại VN hay chờ …. ‘’Tưc nưóc vỡ bò’’ như các nứoc Bắc phi !!!!!????? Trong đấu-tranh, ‘’TIÊN LỄ’’ = ‘’BẤT BẠO-ĐỘNG’’ là điều … cần thiết. Nhưng kéo dài bao bâu để tiến qua …. giai-đoạn ‘’HẬU BẠO-ĐỘNG’’…. (= không BẠO-LỰC vũ-trang) thì chưa thấy đoàn-thể nào …. chủ-trưong ‘’ÔN-HÒA BÂT BẠO-ĐỘNG’’ đưa ra giải-pháp… tiên-liệu … thiết-thực …. ! Hay phải nói rắng : THẾ và LỰC chưa …đủ nên chưa dám đưa ra …. VIỄN-KIẾN !!! Không có …. KHẢ NĂNG thì nên NHỪONG BỨOC …….. !!! Đừng CHOÁN chỗ !!!!

DỰA VÀO SỨC MẠNH DÂN-TỘC

Một vài thàng trở lại đây, một vài vị có …’’mào đầu’’ là ‘’Muốn giải-thể chế-độ CSHN để chống lại sự xâm-lăng của TC bắt buộc phải dựa vào ‘’sức mạnh của DÂN-TỘC’’ và nhât là không nên dựa vào Mỹ hoặc gợi lại hình ảnh VNCH và sau đó là giới thiệu gián-tiếp’’ cho ‘’36 vị trí-thức ngoài nứoc đưa ra ….kiến-nghị …. cho CS Bán nớc’’ !!! Những vị nào có ‘’tư-tửong’’ này thật là có tinh-thần ‘’cao-độ’’ nhưng vẫn không bằng …HCM và Đảng CSHN, vì VC còn ‘’tô’’ thêm … ‘’yêu dân-tộc là yêu XHCN’’ !!! Đât nứoc đang đựoc….gì !!!???

Cũng xin nhắc lại, Nghị-quyết 36 đã đựoc Nguyễn-Đình-Bin – Tôn-Nữ-Thị-Ninh tung ra 500.000 Dola ‘’khai-sanh’’ vài năm trứoc đây !!! Điều này đã làm cho khối-vị Trí-thức Hải-ngoại ‘’hồ hởi’’ ‘’săn tay áo’’ cổ võ…. Dĩ nhiên cũng có ‘’râu ria rậm rạp’’ ‘’bưng bô’’ chạy theo …. kẻ ‘’tung ngừoi hứng’’ ! Nghị-quyết này không phải là CS ‘’giỏi’’ mà thành-công ! Tại chúng ta …. ‘’ôn-hòa’’ – ‘’Nhân bản’’ hay thừa …’’tâm’’ thiếu … ‘’trí’’ nên hy-vọng rằng sẽ có ‘’vai-trò’’ quan-trọng …’’xây-dựng’’ XHCN cho CS …’’đổi màu’’!!!, nên …’’ôm’’ phải …’’quả lừa’’ !!

Dựa vào sức mạnh Dân-tộc là điều cần-thiết trong tât cả mọi công cuộc đấu-tranh như ‘’Hội-nghị Diên-hồng’’ chẳng hạn ! Đây là điều tiên-quyết không thể chối cãi ! Thế nhưng, ‘’tinh-thần dân-tộc’’ như : Hitler, dân-tộc Đại Hán, thế giói đã, đang và sẽ …’’nhận’’ đựoc gì ? Đệ II TC và hay là đang mở đầu cho đaị-họa Đệ III TC ….!!!

Nhắc lại, ‘’tinh-thần dân-tộc’’ của HCM và Đảng CSVN, vậy các Nhân-sĩ các Đoàn-thể QG … bị gì …. trong quá khứ và hiện nay, CSHN cũng kêu gọi tinh-thần Dân-tộc mà còn kéo thêm ‘’cái đuôi’’ ‘’yêu Dân-tộc là yêu XHCN’’ để chống Bá-quyền Bắc-kinh ! Vậy Thanh-niên VN đã đựoc tự-do thế nào đê thể-hiện tinh-thân yêu nứoc qua sự …’’xin cho’’ đựoc biểu-tình ! Nay thì lại thêm … ‘’hiện-tựong’’ 36 trí- thức VN Hải-ngoại lại kêu gọi ‘’Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang’ của 36 vị ‘’trí-thức’’ hải-ngoại’’, trong khi CSHN vẫn cai-trị đất nứoc mà còn đội trên đầu ‘’16 chữ vàng….’’ mỗi khi phải … diện-kiến với …thiên-triều’’ Bắc-kinh ! Vậy, kêu gọi tận-dụng ‘’sức mạnh Dân-tộc’’ để chống Tàu Công có …’’hợp-lý’’ không !!!??? Hay là chống TC … ’’cuội’’ dùm cho CSHN, để bọn chóp bu ngồi trên đầu Dân-tộc VN ‘’trả giá’’ với Bắc-kinh để ‘’bàm-trụ’’ và làm … suy-kiệt cả một dân-tộc !! ‘’Chạy theo’’ các vị ‘’trí-thức’’ này, thì thể-chế CSHN sẽ đựoc …. THAY ĐỔI hay THAY THÊ !!!!!!!!???????

‘’Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang’ là ‘’chiêu-thức’’ của VC đã và đang tung ra, không lẽ chúng ta không nhận-thức đựoc, rồi ơi ới gọi nhau ‘’đâm đầu’’ vào ‘’mê hồn-trận’’ như con …. ‘’thiêu thân’’ !!!

HCM và Đảng CSHanoi chỉ là ….GIÒI BỌ ! Vị nào thích ‘’nuôi dữong’’ Đảng CS là quyền…. chọn lựa của Quí-vị !! Nhưng xin đừng trở thành những con …. TƯONG-CẬN ! Tất cả mọi ngừoi vẫn tôn-trọng các vị là TRÍ-THỨC và mong các vị THỨC-TỈNH !!!

Dựa vào tinh thần Dân-tộc ư !!! Trong nứoc thì HCM và Đảng CS đã …. hủy diệt ‘’tinh-thần Dân-tộc’’ toàn-diện….. ngay khi HCM và Đảng CSHN chưa cứop chính-quyền (…!…) !!! Ngày nay, ngay trong lòng Đảng cũng đang bị chia năm xẻ bẩy có gì gọi là … ‘’nhât trí’’ !? Có chăng chỉ là …’’cấu kết’’ để vơ vét cho đây túi tham !!! Và hỏi ngay Đảng có ‘’tin tửong’’ đựoc những ngừoi theo Đảng đang …bất-mãn chế-độ hay chưa ??? Hoặc MT/DT/GPMNVN mà một thời đã đổ xưong máu cho Đảng CSQT…..!!!??? Chưa nói đên thành-phần….. Tôn-giáo ‘’chui’’, ‘’Ngụy-quân – Ngụy-quyền – Ngụy-dân’’ và DÂN OAN mà Đảng CS đang ra tay …. ngấm ngầm … trấn-áp !!!!!

Nhìn ra hải-ngoại, với hơn ba triệu ngừoi Ty-nạn VN ở rải rác hầu như trên khắp thế-giới !!! Nơi nào cũng có Cộng-đồng, Đoàn-thể, Đảng phái, Nhân-sĩ …. ! Vậy ai trong số các vị này không dựa vào ‘’tinh-thần Dân-tộc’’ ?? Hay cũng đang … ‘’phân-hóa’’ ra từng mảnh như đống … gạch vụn !!! Có nhiều vị lại cho rằng đó là thể-hiện tinh-thần dân-chủ !!! Vâng, đúng vậy ! Nhưng theo dân-chủ Tây-phưong đã đạt đựoc 49% chưa !!! Cuối cùng, phân-hóa mãi mãi vẫn là …phân-hóa ! Truyền-thống ‘’Tinh-thần Dân-tộc’’ của ta có thừa, nhưng tại sao không ….qui-tụ đựoc nhân-lực như Tân-cưong – Tây-tạng !!! Ngay như Cộng-đồng ngừoi Hmong, chúng ta vẫn chưa theo kịp….. !!! Trong một Cộng-đồng thì sắc-tộc nào cũng chia rẽ, nhưng khi bắt tay xây-dựng Quôc-gia, thì tình …bè phái, đảng phái đều ….’’xếp’’ qua một bên. Cộng-đồng Hải-ngoại đã học đựoc gì, để đến nỗi …. thanh-niên ít ngứoi muốn…. tham-gia !!!

Không qui-tụ đựoc ‘’tinh-thần Dân-tộc’’ là ….KHOAN đấu-tranh có phải thế không ??? Hỡi các vị chỉ chủ trưong dựa vào …’’tinh-thần Dân-tộc’’ một cách …. tuyệt-đối !!!???

Ngay như Hoa-kỳ là một Hợp-chủng-quôc, cả trăm sắc-tộc đang sống trên giải đất này ! Vậy chủng-tộc nào kêu goi …..’’tinh-thân Dân-tộc’’ !? Và tại sao Hoa-kỳ vẫn là một nứoc hùng-cừong vào bậc nhất thế-giới kéo dài gần 100 năm qua ???

Hoa-kỳ dựa vào sức mạnh nào ??? Dân-tộc ? Hay dựa trên tinh-thần DÂN-CHỦ – TỰ-DO làm chủ-đạo ????? Phưong-pháp nào cũng TỐT, nếu vựot qua đựoc …. tuyệt-đối để …phối-hợp tạo thế TƯONG-ĐỐI là đã tiêu-diệt đựoc …’’cái tôi’’ ‘’đáng thưong’’ và …cực-đoan cũng từ đó …tiêu-tan !!! Bộ óc con ngừoi đều bằng nhau, hơn nhau là do …. ‘’ĐỘNG-NÃO’’ !!

Để thực-thi tinh-thân Dân-chủ, xu-hứong chính-trị đấu- tranh nào mà bảo-vệ lãnh-thổ – lãnh-hải thì nên phôi-hớp chặt-chẽ thực-thi, không nhât-thiết là phải của giới ….trí-thức, hoặc bất cứ Đoàn-thể …’’giáo-điều’’ nào !!! Chỉ biết ‘’nhắm măt’’ rồi … ‘’chạy theo’’ phát biểu …’’linh-tinh’’ rồi áp-đặt ngừoi khác phải …nghe theo, dù biết rằng số ngừoi …theo chỉ đựoc …vài % ! Thì đó là ….lạm-dụng quyền dân-chủ trong khi đang sống trên các nứoc mệnh danh là tự-do – dân-chủ nhất thế-giới !!!

Thưong cho roi cho vọt

Ghét cho ngọt cho…. ‘’bùi’’!!!

MỸ KHÔNG GIÚP VIETNAM !!!???

Tại sao không hỏi, VN là gì ….. của Mỹ !!! Hoặc …’’nhậy mồm’’ … chửi Mỹ, chống Mỹ rồi bắt Mỹ giúp !!!??? Sau 15 năm bang-giao Việt – Mỹ ! Mỹ đã giúp cho VN chưa? Và hơn 36 năm, kể tù khi có ngừoi VN Tỵ-nạn trên nứoc, ai đã …thừa nhận rằng Mỹ không giúp… nếu so sánh với gần hai trăm sắc-tộc khác sống trên đất Mỹ !

Nhiều ngừoi cho rằng : ‘’Mỹ phản-bội đồng-minh là VNCH’’ ! Nếu dựa vào Mỹ để chống CSHN và chống TC, sau này Mỹ phản bội và sẵn sàng …’’bán đứng’’ VN một lần nữa !!! Lo xa để bảo-vệ Dân-tộc VN là điều chính đáng, nhưng đủ chưa khi THÊ và LỰC của VN như đống gach …vụn !!!???

Trứoc khi muốn chê – trách – chống – nghi ngờ….Mỹ , thì nên nhìn qua Nam-hàn – Nhật-bản – Đài-loan – Philippines và các nưóc trong vùng Á-châu/TBD. Nhất là Nhật-Bản sau khi bị hai trái bomb ngyên-tử ! Vậy hỏi Nhật có HẬN Mỹ không !? Và bây giờ Mỹ – NHẬT là gì của nhau để chống lại Bá-quyền Bắc-kinh !?

Trứoc khi trách ngưòi phải tự nhìn lên …trán mình truớc đã !!!

Trong tât cả mọi dịch-vụ hùn hạp kinh-doanh, bên nào cũng muốn quyền-lợi phần mình là hơn …..!! Nếu không minh-bạch là sẽ dễ dàng đổ vỡ nhất là trong giới ngừoi VN có dịch-vụ làm ăn chung vói nhau, nếu sau lưng mà còn có các …bà cầm… ‘’dùi’’…! Ngay trong gia-đình, vợ chồng có…hôn-thú hẳn hòi, ai nói rằng họ không … thưong yêu khi …cứoi nhau, vậy mà đôi khi vẫn chia tay !!! Trong bang-giao quốc-tế là mang cả một Dân-tộc đặt trên một ….’’canh bài’’ ! THẮNG – THUA là tại cấp …. ’’lãnh-đạo’’ của chúng ta thiếu …. TRÍ !!! Sau cuộc THUA đó, ‘’lãnh-đạo’’ tưong-lai của VN có biết rút tỉa kinh-nghiệm tạo thế NHÂN-HÒA mà QUI-TỤ đựoc NHÂN-TÀI – TRÍ-TUỆ để vào …’’sân chơi’’ quốc-tế hay không là chuyện khác ! VNCH bị Mỹ … ’’bỏ rơi’’, xem vậy mà học đựoc…..’’xảo-thuật’’ của Mỹ, còn hơn là HCM và Đảng CSHanoi đã đưa cả một Dân-tộc làm ‘’con tôt thí’’ cho CSQT và ngày nay là TC ! Mà cả một Dân-tộc biết bao giờ mới tháo gỡ đựoc cái … ‘’ách’’ này ra khỏi bàn tay TC !!!???

Bang-giao quốc-tế là không có kẻ THÙ muôn đời và HẬN truyền kiếp, cũng không có THƯONG – GHÉT – BÈ PHÁI – CẢM-TÍNH và nhất là phải GẠT BỎ ….’’CÁI TÔI’’ qua bên và đặt quyền-lợi tối-thựong của Dân-tộc lên trên hết ! Quí-vị nào cho là …’’vô cảm’’ cũng không sai !

Trứoc quyền-lực …’’mềm’’ lãn ‘’cứng’’ của TC nhằm thôn-tính VN, ngừoi Dân trong và ngoài nứoc ai cũng muốn chống …. ngoại-trừ Đảng CS Hanội ! Nhìn qua các nứoc Á-Châu/TBD, ngay như Ấn-độ – Nhật-bản và các nứoc trong vùng, nứoc nào cũng muốn nằm trong …’’ô dù’’ của Mỹ…. để bảo-tồn lãnh-thổ và lãnh hải !!! Quí vị nào có …. ‘’tinh thần’’ ‘’Tận dụng sức mạnh dân tộc ’mà muốn giữ….’’độc-lập’’ là không …dựa vào Mỹ, mà còn … than rằng : là Mỹ không … tích-cực giúp VN ! Điều này có nghịch-lý không !? Hay là muốn chống TC thì dùng tầm vông vạc nhọn, hoặc lấy …đá mà chống kẻ thù !!!??? Hay là đã có …. ‘’chỗ dựa’’ nào …’’siêu-việt’’ hơn !!!???

Dựa vào gia-đình (=Dân-tộc) mà không dựa vào hàng xóm (=lân-bang QT) mà đòi …’’chống’’ lại … kẻ cứop (=VC) đang ngồi trong nhà uy-hiếp thân-nhân, trong khi ngoài …’’hàng rào’’ thì tên cứop còn hung hãn hơn nũa (= TC), chờ cơ-hội là xâm-nhập ! Chỉ có …tưong-đối may ra mới tìm đựoc sự đồng-thuận ! Mong vị nào …’’lỡ’’ theo …’’sách-lựoc’’ của 36 ‘’trí-thức’’ hải-ngoại kể trên vẫn còn cơ-hội …’’động-não’’ ! Ngựoc lại, là buồn thay cho quê-huơng đã ‘’mạt-vận’’ còn …’’mạt-vận’’ thêm ! Đất nứoc tôi không lẽ đang đứng bên bờ …’’vực thẳm’’ diệt-vong’’ !! Nghe theo ‘’TRI-THUC – TRI NGU’’ mà không …TỈNH-THỨC coi chừng có TRÙM DRAP… có ngày ! THƯONG THAY !

Ngừoi ‘’thuyền-trửong’’ lái ‘’con tàu’’ trên biển cả, luôn luôn luôn biết rằng : không ai chống lại đựoc … bão-tố, nếu khôn ngoan biết …tránh hoặc … nưong theo bão tố mà lưót sóng để đi đến mục-tiêu ! Bang-giao quốc-tế, chọn ‘’đồng-minh chiến-lưoc’’ cho Dân-tộc VN cũng đâu khác bao nhiêu !!

KHÔNG NÊN NHẮC ĐẾN VNCH ĐỂ CHỐNG CỘNG và cả TC !!!!???

Ngừoi CS lập-luận rằng : Hơn 36 năm qua, HCM và Đảng CSVN đã làm nên một … ‘’kỳ-tích’’ có một không hai trong lịch-sử ….. là đánh cho ‘’ Mỹ cút, Ngụy nhào’’ ! Và nhất là Thanh-niên ‘’thế-hệ HCM’’ đựoc đào tạo theo …’’đạo-đức HCM’’ thì không ai còn muốn biết đến VNCH đã một thời làm ‘’tay sai’’ cho Mỹ !!! Nhắc lại hình ảnh VNCH chỉ làm cho họ …’’dị-ứng’’ và làm cho Dân-tộc đã ….phân-hóa còn phân-hóa thêm !!! Điều này chỉ gây trở ngại cho tiến-trình xây-dựng Tự-do – Dân chủ cho VN ! ‘’Nhà nứoc’’ đang trong thời-kỳ ….’’quá-độ’’, với tài cai-trị …’’thần thánh’’ của Đảng, Đảng sẽ đưa Đât nứoc …. ‘’đi lên’’ như các nưoc văn-minh tiền tiến trên thế-giới !!! Thôi thì hãy ‘’quên đi quá khứ, hứong về tưong-lai’’ mà lo cho cuộc sống ổn-định an-vui hạnh-phúc … gia-đình ! Bây giò Đât nứoc đã … ‘’ổn-định’’ ngừoi dân đang đựoc sống trong … ‘’sung-túc’’! Đừng gây nên ‘’Diễn-biến hòa-bình’’ chỉ gây thêm … xáo-trộn cuộc sống của ngưoi Dân, không ai ủng-hộ đâu !

Thế nhưng, qua sự hung hăng của HQTC trên Biên Đông, nặng nhất vẫn là đối với VN, mà truyền-thông đa-chiều có nhắc đến HS – TS mà CSHN không thể nào bưng-bít ! Trận Hải-chiến xẩy ra giữa HQ/VNCH và HQTC vào năm 1974 và Công-hàm bán nứoc của HCM va Phạm-văn-Đồng đã ký nhựong Biển cho TC 14-09-1958 ! Ai đã nhắc đến VNCH vào thời-điểm hiện tại này !!!??? Tr/tá VC Trần-Anh-Kim, TS LS Cù-Huy-Hà-Vũ …. và các vi trí-thức trong nứoc khi nhắc đến HS – TS !!!

Danh xưng VNCH ! CSHN đang mât ăn mất ngủ, Và cả TC cũng đang …’’sợ’’ và ai cũng hiểu, chỉ có thể-chế VNCH dù là ‘’tạm-thời’’ mới đủ khả-năng xây-dựng tiến-trình Dân-chủ cho VN và đầy dủ tư-cách pháp-lý quốc-tế thu-hồi lại phần lãnh-thổ – lãnh hải mà HCM và Đảng CSHN đã dâng-hiến cho Bắc-kinh !

Vây VNCH là …’’ác mộng’’ hay ‘’ảo-giác’’ đã làm cho hai Đảng CS đang ra tay chống phá ….quyết-liệt !!! Điều nghịch-lý, là những ngừoi đã từng ‘’ăn cơm quốc-gia’’, mang danh …’’tỵ-nạn CS’’ đang sống trên đât Mỹ mà ‘’dị-ứng’’ với VNCH và cả Mỹ nũa ! Không biết ở bên Mỹ có …’’viện tâm-thần’’ nào dành riêng cho các vị này không !!!??? (Ngoại-trừ Ông Bùi-Tín và những ….’’râu ria rậm rạp’’ đang chạy theo ông)!!!

(Có một điều mà tôi muốn nhắc … thầm với Quí vị. Sau ngày 30-04-75 có một điều nghịch-lý đựoc truyền miệng trong dân gian ! VNCH chưa CHẾT mà CHÔN ! HCM và Đảng CS đã CHẾT lại không CHÔN !!! Thời điểm này, bắt buộc phải … tuân-hành theo ….’’luât tiến-hóa của thiên-nhiên’’, có nghĩa là ….’’cái gì…chết’’ là phải đem …CHÔN ! Thanh-niên VN chuẩn-bị lo….’’hậu-sự’’ cho Đảng CS để theo kịp theo đà văn-minh tiến-hóa của nhân-loại) !!!

Không muốn cho thiên-hạ ‘’DẠY DỖ’’, thì phải tự …. CHUYỂN-HÓA để HÓA GIẢI !!! Các loài … khủng-long đều bị …. tự diệt , bởi không … thích-ứng trứoc sự thay-đổi của … môi-trừong ! ‘’Lèo lái’’ con thuyền Quốc-gia mà thiếu …’’viễn-kiến’’ có khác nào không nhìn qua đựoc…’’ngọn cỏ’’ !!!!!

Trong giao-tế với xã-hội hàng ngày, áp-dụng tinh-thần Dân-chủ là điều… tiên-quyết, nhưng có nhiều vị lạm-dụng dân-chủ đòi quyền phát biểu linh-tinh trên diễn-đàn, mà chỉ đạt được dứoi mức 50% và đòi áp-đặt ngừoi khác phải chấp nhận !!! Tính ‘’thuyết-phục’’ ở chỗ nào ?

Dây dàn căng quá thì đứt, trùng quá thì còn là tiếng đàn ! Đấu-tranh chính-trị trong giai-đoạn phức-tạp cũng không khác bao nhiêu ! Trên đời không có gì là …tuyệt-đối !!! Tuyệt-đối chỉ dành cho kẽ ….cực-đoan ! Trong dài hạn, ‘’cưc-đoan’’ cũng đem lại ‘’thắng lợi’’ như Liên-sô cũ , nhưng dài lắm chỉ đựoc … vài chục năm ! TC và VC đã đủ …’’thời-hạn’’ chưa ? Và tới bao giờ !!!???

Tất cả đều chờ cái TÂM va TRÍ

Cả một Dân-tộc thiếu TÂM và TRÍ, thì chỉ là ….’’con tốt thí’’ cho siêu-cừong đưa vào…. ‘’lò nứong’’ ! Lịch-sử cận-đại đã chứng-minh !!

VN đang đứng ‘’bên bò vực-thẩm’’ trứoc… áp-lực ‘’MỀM’’ lẫn …’’CỨNG’’ của TC ‘’đào sẵn’’, bên cạnh đó …. ‘’thời-cuộc’’ trong vùng đang …chuyển-động ngăn-chận đà …bành-trứong của Bắc-kinh trên Biên Đông !!! Xin Quí-vị đưa ra …. GIẢI-PHÁP nào thiết-thực để GIẢI-QUYẾT tất cả VẤN-NẠN tại VN do HCM và Đảng CSVN tạo ra từ trứoc đến nay !!! Không dựa vào THẾ – LỰC ngoại-bang nào, nhất là Mỹ và chỉ dựa tinh-thần Dân-tộc VN để chống TC như ông cha VN đã từng chống Tàu từ những …thế-kỷ trưoc !!! Hay KHÔN NGOAN hơn dựa vào BANG-GIAO quốc-tê hay Liên-hiệp-quốc đê bảo-vệ lãnh-thổ – lãnh hải VN như Nhật-bản – Nam-hàn – Philippines đang nhờ Mỹ !?

Thời-đại này CHIẾN TRANH hay HÒA-BÌNH cũng chỉ cần một cái … NHẤP CHUỘT !!! Sai một ly đi một dậm !!!

Và đâu là điểm ….TƯONG-ĐỐI !!!??? Mong thay !

HòaLan, September 2011

Kính

Vân-Phong Nguyễn-Đinh-Khánh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: